CME coating system

Step 1  

CORD MARINE EPOXY (Pandikit) = Pandikit sa iba't - ibang bahagi ng bangka gaya ng dugtungan at katawan o frame upang lalong tumibay.

Step 2

CORD MARINE PUTTY & FILLER (Pangmasilya) = Pangmasilya sa kaha at katawan ng bangka upang pigilan  ang pagkabulok ng kahoy.

Step 3

CORD EPOXY PRIMER = Ito ay gamit na first coat sa bangka upang mas matibay ang kapit ng topcoat. Ito din ay nagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa pagkasira ng kahoy dahil sa pagkabasa.

Step 4

CORD EPOXY ENAMEL (Top coat) = Pinturang mas makapal ng apat na beses kesa ordinaryong pintura. Kaya di lang maganda ang kaha kundi protektado pa ito. Ito ay ginagamit sa ibabaw ng waterline at sa loob ng bangka.

Step 5

CORD ANTI - FOULING PAINT  = Ginamit sa ilalim ng waterline upang pigilan ang pagkapit ng mapinsalang peste ng dagat tulad ng lotus, taliptip, tamasok, tamilok, lumot at iba pa.

 

Please wait while the page is loading